Karma Sergi

Uzun Hava

Sanatçılar:
Ebru Ceylan, Deniz Gül, Ebru Uygun

Kavramsal çerçeve:
Norgunk

"Uzun"da süre’nin bir niceliği var – belli bir zamansal uzunlukta süren müzik sekansı – ama mekânsal olana da bir gönderme bulunmakta: uzun, bir cisimsel/mekânsal boyutu da belirtiyor.

"Uz", Asya Türkçesinde "usta olan" demek. Yine eski dilde "uzak", "bitmesi uzun zaman alan", "süresi uzun olan" anlamında.

"Hava"da insan sesinin müziği ile fiziksel öge olarak hava rastlaşıyor.

"Uzun hava" – uzayda olan bir sesin zamansallığı. Bir halk müziği türü olarak doğrudan (tanım itibarıyla) süre’yi, mekânı – tam da uzun bir süreyi ve mekânı – belirtiyor. "Uzun" sözcüğü, zaman ile uzay arasında gidip geliyor, zaman ile uzay arasında bir titreşim.


SENİN FİKRİN NE?


112 PUAN