Sümer Sayın

Oyunbozan

Bilgi ve algının sistematik olarak kontrol edilmeye çalışıldığı bir dünyada gerçeklik ile yanılsama arasındaki sınır flulaşır. Bize sunulan kalıpların ötesinde bir algı deneyimi için kendi yöntemlerimizi yaratırız. Böylelikle oyun, algının aracı haline gelir. Her oyunun kuralları olduğu gibi yanılsama da kendi kurallarıyla var olur. Sümer Sayın "Oyunbozan" isimli sergisinde "oyun"un kurallarına müdahale eden ve sınırlarını esneten ironik çareler öneriyor.


SENİN FİKRİN NE?


69 PUAN