İKİLİ SERGİ

HARF İŞLER

Angela Detanico ve Rafael Lain’in video projeksiyonları; Polonya doğumlu matematikçi, astronom ve haritacı Nicolaus Copernicus’un (1473-1543) gökcisimlerinin yerlerini yeniden bulması ve Göksel Kürelerin Devinimleri (On the Revolutions) adlı daimi dönme hareketleri üzerine olan kitabından yola çıkan ve gezegenlerin güneşe olan mesafeleri ile bunların işaret ettiği seslere odaklanmaktadır. Copernicus’un 15. yüzyıla ait olan bu bilimsel çalışması, gezegenlerin yerlerini yeniden bulmaları hakkındadır. Takım yıldızlarının dönüp sonra da yerlerini bulmasını ifade eden ‘revolution’ aynı zamanda “devri daimi” de işaret ettiği için, bu başlık gerçekten anlamını vermiş gibi durmaktadır.


SENİN FİKRİN NE?


62 PUAN