EBRU YILMAZ KALE

GELGİT

Geometrik ve iç içe geçen formlar ile oluşturduğu konstrüktif yapılar ile tanıdığımız sanatçı Ebru Yılmaz Kale, sonsuzluğa uzanan bir devinim imgesi ile izleyici karşına çıkar. Hareket bu heykellerin en temel öğesidir ve seyircinin zihninde hareket süreklilik kazanır, form sonsuzluğa uzanır. Bir süredir üzerinde çalıştığı Gelgit serisinde; açıları değişen birbirinin aynı ahşap birimler titreşerek bir araya gelirken, kaçınılmaz bir şekilde kendilerinden farklı ve yeni formlara dönüşüyorlar, daha güçlü ve büyük bir bütünün parçası haline geliyorlar. Zıt yönlere çekme ya da zıt yönlerden gelme hallerinin karşılaşmasından, farklılıkların zenginleştirdiği yepyeni bir birlikteliğin uyumlu gücü açığa çıkıyor. Sivriliklerle kabullenişi, çırpınışla dinginliği, çarpışmayla dağılmayı harmanlayan bütün; kendini oluşturan parçalardan çok ve daha anlamlı formuna bürünüyor.


SENİN FİKRİN NE?


47 PUAN