Gazi Sansoy

Dönemler

RESSAM GAZİ SANSOY’UN 2008-2018 YILLARI ARASINDAKİ ÇALIŞMALARINI KAPSAYAN “DÖNEMLER” İSİMLİ KİŞİSEL SERGİSİ 11 OCAK - 16 ŞUBAT 2018 TARİHLERİ ARASINDA ANNA LAUDEL CONTEMPORARY’DE.

Gazi Sansoy, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde siyasi hiciv alanında ün salmış isimlerin olduğu köklü bir aileden geliyor. Eleştirel resim dilinin oluşmasında muhalif dedelerinden esinlenen Sansoy, çalışmalarında Osmanlı kültürel mirasına olduğu kadar Batı Avrupa medeniyetine ve görsel sanatına yönelik eleştirel yaklaşımıyla dikkat çekiyor.


SENİN FİKRİN NE?


33 PUAN