KARMA SERGİ

aRb

Sergi ismini L. Wittgenstein’ın Tractatus Logico-Philosophicus adlı çalışmasından almaktadır. “aRb” zihinlerimizin tek başına yalın nesneleri ya da ögeleri kavrayamadığını ancak nesneler ya da ögeler arasındaki ilişkilerden oluşan bağlamları kavrayabildiğini işaret eden bir imdir. Bu anlamda bu sergi, nesnelere değil bağıntılara vurgu yapan ve bağlamı merkeze alan çalışmaları içermektedir.


SENİN FİKRİN NE?


36 PUAN