FERHAT ÖZGÜR

ANIMAL FARM

THE PILL, 9 Eylül’den itibaren Ferhat Özgür’ün “Hayvan Çiftliği” adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapacağını duyurmaktan mutluluk duyar. Sergi günümüzün sosyal ve politik karmaşasının içinde kurtuluş yolu olarak ihtiyaç duyduğumuz doktrinlerin aslında mevcut gerçekler dünyasında ne kadar çaresiz kaldığını eleştirel bir tutumla ortaya koyuyor. George Orwell’in alegorik anlatısı “Hayvan Çiftliği”ne dayanan ve çoğunluğunu hayvan figürlerinin oluşturduğu bu sergide Özgür, mevcut sosyo-kültürel ortamı çok boyutlu bir mekansal kurguya dönüştürüyor.


SENİN FİKRİN NE?


29 PUAN