LALE TARA

İnsan Kendi Gölgesinde Yaşar

Lale Tara yeni fotoğraf serisini "Everyone Carries a Shadow" // "İnsan Kendi Gölgesinde Yaşar"' başlığıyla sunuyor. Seriyi oluşturan on iki fotoğrafın çekimi Macaristan'ın değişik yerlerindeki atıl, terkedilmiş mekanlarda gerçekleştirildi. Kurgusal olarak sanatçı tarafından hazırlanan on iki sahne Lale Tara'nın önceki çalışmalarında da görüldüğü üzere birebir insan boyutunda ve insansı görünümdeki replikalar etrafında dönüyor. Birçok sanatçı tarafından fotoğraf ve film yoluyla, bir tür yansıtma aracı, bir sanat objesi olarak kullanılan replika Lale Tara'nın fotoğraflarında kendi ikincil varlığının manifestosu olarak ortaya çıkarak farklı medialar arasındaki etkileşime değiniyor ve fotoğrafın bağlamsallığını bilinçli bir şekilde yıkıyor.


170 PUAN