EBRU YILMAZ KALE

GELGİT

Geometrik ve iç içe geçen formlar ile oluşturduğu konstrüktif yapılar ile tanıdığımız sanatçı Ebru Yılmaz Kale, sonsuzluğa uzanan bir devinim imgesi ile izleyici karşına çıkar.


WHAT IS YOUR IDEA?


47 POINTS